2265 022 222 • 2265 350 181

Διοίκηση

Διοικήτρια και Διοικητικό Συμβούλιο (ΦΕΚ 661/12-11-2018 τ.Υ.Ο.Δ.Δ)

Διοικήτρια: Αυγερινού Ευφροσύνη

Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Αυγερινού Ευφροσύνη, Πρόεδρος
 • Καλοθανάσης Ανδρέας, Αντιπρόεδρος
 • Χαβιαράς Δημήτριος, Μέλος
 • Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος , Μέλος (εκπρόσωπος Ιατρών)
 • Τσάμης Χρήστος Μέλος (εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Δρόσος Παρασκευάς, Αντιπρόεδρος
 • Νούλας Ιωάννης, Μέλος (εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Διοικήτρια: Αυγερινού Ευφροσύνη

Διοικητικό Συμβούλιο(ΦΕΚ 661/12-11-2018 τ.Υ.Ο.Δ.Δ)

 • Αυγερινού Ευφροσύνη, Πρόεδρος
 • Καλοθανάσης Ανδρέας, Αντιπρόεδρος
 • Χαβιαράς Δημήτριος, Μέλος
 • Κρασσάς Αντώνιος,Μέλος(εκπρόσωπος Ιατρών)
 • Γαλάτου Νίκη,Μέλος(εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Δρόσος Παρασκευάς, Αντιπρόεδρος
 • Αθανασίου Κωνσταντίνος,Μέλος(εκπρόσωπος Ιατρών)

Ίδρυση και λειτουργία

Ίδρυση Νοσοκομείου: ΦΕΚ 59/A΄/10.03.1955

Λειτουργία Νοσοκομείου: ΦΕΚ 10/B΄/09.01.1989

Οργανισμός Νοσοκομείου: ΦΕΚ 3496/B΄/31.12.2012