2265 022 222 • 2265 350 181

Επιστημονικό Συμβούλιο

Αποστολή και ρόλος

Το ΕΣ γνωμοδοτεί για επιστημονικά θέματα και για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του νοσοκομείου. Καταρτίζει το μηνιαίο πρόγραμμα των ιατρών, συγκροτεί και εποπτεύει τις δραστηριότητες των επιστημονικών επιτροπών του νοσοκομείου. Οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις και τη βιβλιοθήκη. Επιτηρεί την τήρηση των αρχών της Ηθικής και της Δεοντολογίας και εισηγείται μέτρα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα άτομα που το αποτελούν στο νοσοκομείο μας είναι οι :

Τακτικά μέλη

Μουράντ Αναστάσιος, Ιατρός Διευθυντής Οφθαλμολογίας, Πρόεδρος Ε.Σ.

Πυρπυρής Παύλος μέλος ,Διευθυντής Χειρουργικής

Μπέσικος Ιωάννης μέλος , Ιατρός ,Επιμ.Αναισθησιολογίας

Ξηρού Βιολέττα μέλος, Επιμελήτρια Β΄ Οδοντιατρικής

Καλυβιώτη Αικατερίνη μέλος,Ιατρός Ειδικευόμενη Παθολογίας,

Μαργώνης Γεώργιος μέλος ΠΕ Βιολόγος

Νίκη Γαλάτου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, MSc , Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα, με βαθμό Α΄

Αναπληρωματικά μέλη

Κρασσάς Αντώνιος Συντονιστής Δ/ντής Παθολογίας

Δημόπουλος Σεραφείμ, Επιμελητής Β' Μαιευτικής -Γυναικολογίας

Κούτρα Ευγενία Π.Ε Φαρμακοποιός

Καραλή Μαρία Τ.Ε Νοσηλεύτρια με Βαθμό Α'

Απόφαση 841/ΔΣ/21-12-2017

και 436/ΔΣ/22-5-2018