Διαγωνισμοί

2015

Νέο Πρόχειρος Διαγωνισμός Για Την Προμηθεια Ενδοφακών

22 Δεκεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-1-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 12-1-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Για Την Προμηθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού

21 Δεκεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.808,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-12-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 29-12-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση ανελκυστήρων

10 Νοεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-12-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-12-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία απολύμανσης

14 Οκτωβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 4-11-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 3-11-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση δύο αναισθησιολογικών συγκροτημάτων

30 Σεπτεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-10-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 13-10-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών

23 Σεπτεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.762,90 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 8-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 7-10-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης HOSPAL

15 Σεπτεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 24-9-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 11:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-9-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού

11 Σεπτεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12.656,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-9-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 11:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-9-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια καθετήρων

31 Αυγούστου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-9-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-9-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού

31 Αυγούστου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-9-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-9-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

17 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 28-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών μαναβικής

17 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 28-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου

17 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 28-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών

17 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 28-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας

17 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 28-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών ραμμάτων

14 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών

13 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια βελονών τεχνητού νεφρού

13 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενδοφακών

25 Μαίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: -
Διενέργεια: 9-6-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-6-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού

29 Απριλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 44.985,30 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-5-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 14-5-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτοβάμβακα

23 Ιουνίου 2014

Κατηγορία: Τακτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 176.950,58 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-8-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-8-2014)
Λήψη πρόσκλησης: