ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
02/06/2023

ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μ.Τ.Ν
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

03/06/2023
ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

04/06/2023
ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

05/06/2023
ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ