Παρασκευή 19/07/2024

ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
Μ.Τ.Ν
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
Σάββατο 20/07/2024
ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΩΡΛ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
Κυριακή 21/07/2024
ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
Μ.Τ.Ν
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΩΡΛ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ