ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Προϊσταμένη εξωτερικών ιατρείων 2265 350 141

Στάση Νοσηλευτριών 2265 350 156