ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας - Κυριακίδης Αλέξανδρος: 2265 350 219

Δ/ντου Καρδιολογικού: 2265 350 317, 2265 350 153

Δ/ντου Μαιευτικού - Γυναικολογικού: 2265 350 216

Δ/ντου Παθολογικού: 2265 350 320

Δ/ντου Χειρουργικού Α: 2265 350 119

Δ/ντου Χειρουργικού Β: 2265 350 219

Δ/ντου Ορθοπεδικού: 2265 350 116

Δ/ντου Αναισθησιολογικού: 2265 350 201

Δ/ντου Ω.Ρ.Λ: 2265 350 144