Επιστημονικό Συμβούλιο

Αποστολή και ρόλος

Το ΕΣ γνωμοδοτεί για επιστημονικά θέματα και για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του νοσοκομείου. Καταρτίζει το μηνιαίο πρόγραμμα των ιατρών, συγκροτεί και εποπτεύει τις δραστηριότητες των επιστημονικών επιτροπών του νοσοκομείου. Οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις και τη βιβλιοθήκη. Επιτηρεί την τήρηση των αρχών της Ηθικής και της Δεοντολογίας και εισηγείται μέτρα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα άτομα που το αποτελούν στο νοσοκομείο μας είναι οι :

Τακτικά μέλη

Μουράντ Αναστάσιος, Ιατρός Διευθυντής Οφθαλμολογίας, Πρόεδρος Ε.Σ.

Δημόπουλος Σεραφείμ, Ιατρός, Επιμελητής Α΄ Μ-Γ, μέλος

Ξένος Αντώνιος, Ιατρός, Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ, μέλος

Φλώρος Χαράλαμπος, Ιατρός, Ειδικευόμενος Χειρουργικής, μέλος

Μαργώνης Γεώργιος, ΠΕ Βιολόγος, μέλος

Κουτούδη Παντούλα, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, μέλος

Γαλάτου Νίκη , ΤΕ Νοσηλεύτρια, MSc , Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Αναπληρωματικά μέλη

Ξηρού Βιολέττα, Ιατρός, Επιμελήτρια Α΄ Οδοντιατρικής

Σιόντης Νικόλαος, Ιατρός, Επιμελητής Β΄ Αναισθησιολογίας

Καρακεκέ Μαρία, Ιατρός, Ειδικευόμενη Χειρουργικής

Κούτρα Ευγενία, ΠΕ Φαρμακοποιών

Ανδρίτσου Ειρήνη, ΤΕ Νοσηλεύτρια

Απόφαση 1429/ΔΣ/01-12-2021