Διαγωνισμοί

2017

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Ανoσολογικούς Αναλυτές

28 Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 69.470,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση Διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων

20 Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 27.921,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 18-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού

20 Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.825,47 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 18-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

14 Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 119.412,60€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00μμ
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι της 18:00μμ ημέρα Δευτέρα 8-01-2018
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και περίληψη διακήρύξης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού

2 Νοεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.995,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση ενος Αυτομάτου Συστήματος Εξουδετέρωσης των Μολυσματικών Υγρών Αποβλήτων

2 Νοεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Απολύμανσης του Γ.Ν Άμφισσας

2 Νοεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Συντήρησης Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων

2 Νοεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού Μηχανογράφησης

25 Οκτωβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

24 Οκτωβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 65.124,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Ανoσολογικούς Αναλυτές

24 Οκτωβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 69.470,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Αερόψυκτου Ψυκτικού Συγκροτήματος

24 Οκτωβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Προχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια και την εγκατάσταση ενός Αυτόματου Συστήματος Εξουδετέρωσης των Μολυσματικών υγρών αποβλήτων

3 Οκτωβρίου2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-10-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Αερόψυκτου Ψυκτικού Συγκροτήματος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

22 Σεπτεμβρίου 2017

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης αναισθησιολογικών μηχανημάτων

4 Σεπτεμβρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-9-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια βελονών Μ.Τ.Ν

4 Σεπτεμβρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.189,40€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-9-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Σάκων για ουρά

1 Σεπτεμβρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.599,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-9-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Ακτινοπροστασίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

1 Σεπτεμβρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και εξόδων.
Διενέργεια: 14-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-9-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Επαναληπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

31 Αυγούστου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 67.800,72 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-9-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτροκαρδιογράφου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

31 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 10:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη εσωτερικού ελεγκτή

31 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 10:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

21 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 2-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ραμμάτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

14 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.412,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 2-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια συριγγών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

14 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.412,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 2-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

14 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10.947,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 2-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

30 Ιουνίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 66.216,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 18-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 17-7-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιουνίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 41.171,55 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-7-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

23 Ιουνίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 10-7-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος για το σύνολο των κτηρίων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

23 Ιουνίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-7-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Αυτόματου Συστήματος Εξουδετέρωσης Μολυσματικών Υγρών Αποβλήτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

30 Μαΐου 2017

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κλιβάνου Αποστείρωσης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

30 Μαΐου 2017

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

8 Μαΐου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 36.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-5-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-5-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Απριλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 19.800,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-5-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-5-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

4 Απριλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.750,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Διενέργεια: 27-4-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 26-4-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

10 Μαρτίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-3-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια καρδιοτοκογράφου δίδυμης κύησης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Φεβρουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 8-3-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

16 Φεβρουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 2-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 1-3-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

16 Φεβρουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 33.973,45 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 2-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 1-3-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Φεβρουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 14.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-2-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Μαναβικής για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 6-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 26.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 6-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου και Γαλακτοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.400,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 6-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κατεψυγμένων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.310,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 6-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποϊίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 6-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

3 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 20.832,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-1-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-1-2017)
Λήψη πρόσκλησης: