2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες

Νέο Ημερίδα με Θέμα : «Ο Ρόλος της Μαίας στον σύγχρονο τρόπο ζωής της γυναίκας»

10 Μαΐου 2022

Ημερίδα με Θέμα : «Ο Ρόλος της Μαίας στον σύγχρονο τρόπο ζωής της γυναίκας»