2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Πληροφορίες

Νέο Ενημέρωση για το ΚΕΦΙΑΠ Άμφισσας

27 Ιουνίου 2019

Ενημέρωση για το ΚΕΦΙΑΠ Άμφισσας

Σταθερό Τηλέφωνο ΚΕΦΙΑΠ : 2265072529