Διοικητική Υπηρεσία

Οργανωτική δομή

Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Τμήμα Οικονομικού
  • Τμήμα Τεχνικού
  • Τμήμα Γραμματείας
  • Αυτοτελές Γραφείο Εξωτερικών Ιατρείων,Επειγόντων Περιστατικών ,ΚΕΦΙΑΠ ,Αυτοτελές Γραφείο Κίνησης Ασθενών
  • Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής
  • Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη

Διοικητική Υπηρεσία