ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια Νοσηλευτική Υπηρεσία - Γαλάτου Νίκη :2265 350 125

Προϊστάμένη Αιμοδοσίας : 2265 350 132

Προϊστάμένη Αναισθησιολογικό Τμήμα: 2265 350 357

Μαιευτικό Γυναικολογικό: 2265 350 200

Προϊστάμενος Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: 2265 350 168 - 2265 350 159

Προϊσταμένη Παθολογικού: 2265 350 304

Προϊσταμένη Χειρουργείου: 2265 350 225

Προϊσταμένη Xειρουργικού: 2265 350 118 - 2265 350 100