Διαγωνισμοί

2023

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Άμφισσας και του ΚΕΦΙΑΠ

27 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 343.657,32€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 01/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 05/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πεόσκληση στην εταιρία «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS AE» να καταθέσει προσφορά για την Υπηρεσία Φύλαξης στο Γ.Ν. Άμφισσας

15 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 13.610,24€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 21/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία Διανομής Φαγητού

14 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 2.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 27/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 31/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση, Παράταση διαγωνισμού,Δεύτερη παράταση διαγωνισμού

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Αντισηπτικών Απολύμανσης

13 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.500,00€ συμπ. των αντίστοιχων ΦΠΑ (6,13+24%),
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 21/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Επαγγελματικής Κουζίνας με μαντεμένιες εστίες 30Χ30 cm τύπου KEF 490 CAT

13 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 21/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 20/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

08 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 16/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,διευκρίνιση,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Καθετήρων

08 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 15/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 14/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για την εταιρεία «OPEN EYE SECURITY» να καταθέσει προσφορά για την Υπηρεσία της Φύλαξης, στο Γ.Ν. Άμφισσας, για χρονική περίοδο 1 μήνα, ήτοι από 01.03.2023 μέχρι και 31.03.2023

20 Φεβρουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.510,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 24/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 23/02/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Γαντιών

27 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 11.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 03/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 02/02/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

13 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

13 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπ. ΦΠΑ (13% ή 24% κατ’ είδος)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την διαχείριση αποβλήτων

13 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 16/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 03/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 10/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Διαχείριση Αποβλήτων

12 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν για την Προμήθεια Συριγγών - Βελόνων

12 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ (13% ή 24% κατ΄ είδος)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/01/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση