ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊσταμένη Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας -
Τσάπα Χριστίνα: 2265 350 126

Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος -
Μαυραειδής Γεώργιος.: 2265 350 128

Λογιστήριο: 2265 350 129

Διαχείριση - Προμήθειες: 2265 350 131

Μισθοδοσία: 2265 350 358

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού -Προϊστάμενη:
Πετρούλα Σκούρα 2265 350 127

Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής : 2265 350 350

Τμήμα Επιστασίας Ιματισμού - Προϊστάμενος: Καμάρας Κωνσταντίνος : 2265 350 167

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων ,Επειγόντων Περισταστικών και ΚΕΦΙΑΠ - Προϊστάμενη -
Κική Μανέ : 2265 350 139

Τμήμα Τεχνικού - Προϊστάμενος: Ντζιατζιάς Ιωάννης : 2265 350 165