Ιατρική Υπηρεσία - Εργαστηριακός Τομέας

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο στεγάζεται στον ισόγειο χώρο του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας. Αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

• Μικροβιολογικό

• Αιματολογικό

• Ορμονολογικό

• Βιοχημικό

• Ανοσολογικό

Διενεργεί ένα μεγάλο εύρος εξετάσεων και δίνει αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρόνο διεκπεραίωσης. Οι αιμοληψίες για εργαστηριακές εξετάσεις εκτελούνται κατόπιν ραντεβού , μέσω του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού συστήματος << Γραμμή για την Υγεία 1535 >>, επιλέγοντας το ιατρείο « Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας » , με κωδικό 06286. Τα παραπεμπτικά που εκδίδονται από τον ασφαλιστικό φορέα προσκομίζονται στη γραμματεία εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου η οποία εκδίδει σχετική εντολή προς το Εργαστήριο.

Προσωπικό

Παπούλια - Σεργουνιώτη Ευθυμία Ιατρός Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Εργαστηρίου

Μαργώνης Γεώργιος Βιολόγος Προϊστάμενος Ανοσο-Βιοχημικού

Πατσίκας Νικόλαος Προϊστάμενος Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολόγοι-Παρασκευαστές:

Νικολάου Γαρυφαλλιά , Κουτούδη Παντούλα , Καραγιάννη Αικατερίνη , Χαρμπίλα Γεωργία

Λουκοπούλου Ευφροσύνη , Σεργουνιώτη Ευαγγελία , Τσώνου Παναγούλα , Τσώνου Όλγα , Κουτρουλής Ζώης

Γραμματέας: Βασιλείου Ευθυμία τηλ: 2265350136

Εξοπλισμός

Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών

• Αυτόματος Ορμονολογικός Αναλυτής ΜΕΙΑ

• 2 Αυτόματοι Αιματολογικοί Αναλυτές

• 2 Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές

• Αυτοματοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος

• Αυτόματος Αναλυτής Ούρων

• Μονάδα Ηλεκτρολυτών και Ιόντων

• Αυτόματος Αναλυτής Πήξης

• 2 Αναλυτές ενός βήματος-Vidas όπως και ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης ( εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα – L.I.S ) που επιτρέπει τον διαρκή έλεγχο της ροής εκτέλεσης των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων και είναι συνδεδεμένο αμφίδρομα με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου ( H.I.S ).

Ποιοτικός έλεγχος

Το Εργαστήριο συμμετέχει σε Εθνικό Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας για τις Βιοχημικές Εξετάσεις και τις Ορμόνες Θυρεοειδούς – Προγράμματα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας: ΕΣΕΑΠ . Συνεργάζεται επίσης με την έδρα της Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και δέχεται δείγματα στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου των μικροβιολογικών εξετάσεων.

Επιστημονικά άρθρα - Κατευθυντήριες οδηγίες

Διατίθενται σε pdf στο κοινόχρηστο φάκελο του νοσοκομείου. Το Εργαστήριο συμμορφώνεται με επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες με στόχο την πιστοποίηση των μεθόδων του.

Επιστημονικές εργασίες

Έχουν εκπονηθεί 10 δημοσιεύσεις και περί τις 60 ανακοινώσεις σε ελληνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια, μία εξ αυτών με έπαινο.

Ειδικότητα

Χορηγεί 1 χρόνο ειδικότητα Βιοπαθολογίας με 2 προβλεπόμενες θέσεις. Έως τώρα στο εργαστήριο έχουν εκπαιδευτεί 13 ειδικευόμενοι ιατροί. Στα πλαίσια της ειδικότητας της Γενικής ιατρικής που χορηγεί το νοσοκομείο μας, το εργαστήριο αναλαμβάνει την εκπαίδευση των υποψήφιων γενικών ιατρών στην βιοπαθολογία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Επιτήρηση πολυαντοχής

Επιτηρούμε την μικροβιακή πολυαντοχή του νοσοκομείου αλλά και της κοινότητας, με αποστολή σχετικών δεικτών στο ΚΕΕΛΠΝΟ, με συμμετοχή στο δίκτυο WHONET και το ευρωπαϊκό EARS-NET,με αποστολή δειγμάτων σε κέντρα αναφοράς. ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Αποστέλλουμε μικροβιακά στελέχη που επιτηρούνται σε κέντρα αναφοράς για μελέτη και συγχρόνως στέλνεται αναφορά καταγραφής στο ΚΕΕΛΠΝΟ π.χ. στελέχη σαλμονελλών ,σιγκελλών κ.λ.π.

09/01/2017