Ιατρική Υπηρεσία - Χειρουργικός Τομέας

Ορθοπεδική Κλινική

Η Ορθοπεδική Κλινική στεγάζεται στον 1ο όροφο και έχει 16 κλίνες. Ο εξοπλισμός των θαλάμων και οι κλίνες είναι εκσυγχρονισμένες τεχνολογικά ώστε να καλύπτουν λειτουργικά όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.