Ιατρική Υπηρεσία - Χειρουργικός Τομέας

Ουρολογική Κλινική

H Ουρολογική Κλινική στεγάζεται στον 1ο όροφο και έχει 2 κλίνες. Ο εξοπλισμός των θαλάμων και οι κλίνες είναι υπερσύγχρονες τεχνολογικά ώστε να καλύπτουν λειτουργικά όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.