Το νοσοκομείο

Σύντομη περιγραφή

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας είναι κτισμένο σε έκταση 17.000 τ.μ. και αποτελείται από τρεις ορόφους:

  • Ισόγειο στο οποίο στεγάζονται τα επείγοντα και τακτικά εξωτερικά ιατρεία, τα εργαστήρια: Μικροβιολογικό, Αιμοδοσίας, Ακτινολογικό, Φαρμακείο και οι διοικητικές Υπηρεσίες.
  • Τρεις ορόφους στους οποίους λειτουργούν οι κλινικές και τα τμήματα του Νοσοκομείου (πρώτος όροφος κλινικές: Χειρουργική, Ορθοπεδική, ΩΡΛ, Ουρολογική, Οφθαλμολογική, δεύτερος: Μαιευτική - Γυναικολογική και τα Χειρουργεία, και τρίτος: Παθολογική, Καρδιολογική, Παιδιατρική, Πνευμονολογική).
  • Στο Α' υπόγειο οι Τεχνικές Υπηρεσίες: το Μηχανοστάσιο, η Αποστείρωση, τα Μαγειρεία, η Τραπεζαρία, οι Αποθήκες Υλικού και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, και στο Β' υπόγειο τα Πλυντήρια.

Νέο

Ορισμός υπεύθυνης για την Παραλαβή και Παρακαλούθηση Αναφορών (Υ.Π.Α.Α) στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

Νέο

Ανακοίνωση για εγγραφές υποψηφίων καταρτιζομένων Σ.Α.Ε.Κ σχολικού έτους 2024-2025

Για τις Εγγραφές των Υποφηφίων Σ.Α.Ε.Κ πηγαίνουμε στις Ανακοινώσεις-->Τα Νέα μαςΝέο

Αφίσσα για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας & Φυλλάδιο


«Φυλλάδιο για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας »

Νέο

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων»

Νέο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ- ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Αίτηση χορήγησης Ιατρικών Βεβαιώσεων από τον Ιστότοπο του Νοσοκομείου πηγαίνοντας στο μενού e-Υπηρεσίες --> Οδηγίες

Νέο

Ανακοίνωση για εγγραφές υποψηφίων καταρτιζομένων ΔΙΕΚ σχολικού έτους 2023-2024

Για τις Εγγραφές των Υποφηφίων του ΔΙΕΚ πηγαίνουμε στις Ανακοινώσεις-->Τα Νέα μας

Νέο

Επιλεγέντες Α' & Γ Εξαμήνου Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν Άμφισσας εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Επιλεγέντες Α' & Γ Εξαμήνου Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν Άμφισσας εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 πηγαίνουμε στις Ανακοινώσεις-->Τα Νέα μας

Νέο

Πρόσκληση στον Αγιασμό του Δ.Ι.Ε.Κ στο Γ.Ν Άμφισσας

Πρόσκληση στον Αγιασμό του Δ.Ι.Ε.Κ στο Γ.Ν Άμφισσας πηγαίνουμε στις Ανακοινώσεις-->Τα Νέα μας

Νέο

Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων